Tarieven
Contact
Links

Overbelasting
Blessurepreventie
Spierfunctie
Medical Taping Concept

(Sport)Massage waarom

Sportmassage Delden
Sportverzorger in de praktijk
Het NGS

De rol van de sportverzorger in de praktijk

Op de diverse niveaus waarop sport bedreven wordt, vervullen de sportarts, sportfysiotherapeut en de sportverzorger ieder hun eigen rol.

Bij een club die speelt op het hoogste niveau zijn vaak een sportarts en sportfysiotherapeut werkzaam.

In de breedtesport is voor een sportarts meestal geen geld, maar daar treffen we wel de sportfysiotherapeut en/of de sportverzorger aan.

De sportverzorger is de eerste persoon die aktie onderneemt als er tijdens een training of wedstrijd een blessure ontstaat. Op dat moment moet de ernst van de blessure worden ingeschat. Kan er worden doorgespeeld of moet de sporter uit de wedstrijd worden gehaald.

De sportverzorger vervult een centrale functie en heeft in principe een vangnet achter zich in de vorm van een fysiotherapeut die weer kan doorverwijzen naar een sportarts.

De sportverzorger moet daarom goed kunnen onderscheiden hoe ernstig de blessure is.

Het nemen van de juiste beslissing is een grote verantwoordelijkheid. De volgende stap is het uitzetten van het vervolgtraject. Hoe krijgen we de sporter weer in de juiste wedstrijdconditie en wie worden daarvoor ingeschakeld.

Ook op preventief gebied vervult de sportverzorger een belangrijke taak in de vorm van advies en overleg met de trainer.